Vetráková, Milota, Ivana Šimočková, Jaroslav Kubaľa, and Andrej Malachovský. 2020. “How to Establish Talented Employees in Slovak Companies”. Periodica Polytechnica Social and Management Sciences 28 (1), 29-37. https://doi.org/10.3311/PPso.13269.