[1]
M. Hitka, S. Lorincová, L. Ližbetinová,, J. Schmidtová, Motivation Preferences of Hungarian, Slovak Employees are Significantly Different, Period. Polytech. Soc. Man. Sci., vol. 25, no. 2, pp. 117–126, Jan. 2017.