[1]
M. Košíková, V. Loumová, J. Kovaľová, P. Vašaničová, and V. Bondarenko, “A Cross-Culture Study of Academic Procrastination and Using Effective Time Management”, Periodica Polytechnica Social and Management Sciences, ONLINE.