[1]
Závodská, D., Tillová, E., Švecová, I., Chalupová, M., Kuchariková, L. and Belan, J. . The Effect of Iron Content on Microstructure and Porosity of Secondary AlSi7Mg0.3 Cast Alloy. Periodica Polytechnica Transportation Engineering. (). DOI: https://doi.org/10.3311/PPtr.12101.