ZÁVODSKÁ, D.; TILLOVÁ, E.; ŠVECOVÁ, I.; CHALUPOVÁ, M.; KUCHARIKOVÁ, L.; BELAN, J. The Effect of Iron Content on Microstructure and Porosity of Secondary AlSi7Mg0.3 Cast Alloy. Periodica Polytechnica Transportation Engineering,