[1]
J. Belan, L. Kuchariková, E. Tillová, D. Závodská, and M. Chalupová, “Effect of Fatigue Loading Mode on 718 Alloy Fatigue Properties”, Periodica Polytechnica Transportation Engineering.