1.
Závodská D, Tillová E, Švecová I, Chalupová M, Kuchariková L, Belan J. The Effect of Iron Content on Microstructure and Porosity of Secondary AlSi7Mg0.3 Cast Alloy. Periodica Polytechnica Transportation Engineering [Internet]. 2019 [cited 2019];47(4):283-9. Available from: https://pp.bme.hu/tr/article/view/12101